Forord

The only thing we know about the future is that it is going to be different.
Peter Drucker / Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1973), Part 1, Chapter 4

Hvorfor er den skriftlige delen av masteroppgaven en nettside?

Den viktigste grunnen til at den er skjermbasert er at jeg da kan presentere videoer og interaktive skisser og prototyper, slik at det er lettere å forklare hva jeg skriver om underveis i oppgaven. Oppgaven min handler ellers i stor grad om å tilgjengeliggjøre informasjon på forskjellige enheter, og da blir det etter min mening feil å kun levere inn oppgaven som en trykket versjon som ender opp hos sensorer og KHiB-biblioteket. Ved å tilgjengeliggjøre oppgaven min håper jeg også at flere kan få nytte av arbeidet jeg har gjort. En annen fordel med en digital versjon er at jeg kan knytte opp dokumentasjon av det endelige produktet, utstillingen og tilbakemeldinger til denne nettsiden når jeg er ferdig. Dette er noe jeg har savnet på tidligere års oppgaver, hvor du aldri får sett hva det endelige resultatet blir.

Takk til

Hovedveileder Mosse Sjaastad
Hovedveileder Geir Goosen
Bi-Veileder Daniel Zander
Masterkoordinator Åse Huus
Foreleser Morten William Knudsen
Kursholder Torhild Eide Torgersen

Ellers vil jeg takke alle andre som har hjulpet meg disse 2 årene. Først og fremst vil jeg takke min kjære Helene for at hun er den hun er, og at hun har akseptert at jeg har vært litt fjern til tider. Jeg vil også takke Robin, som har vært en verdifull diskusjonspartner gjennom hele prosessen. Jeg vil også takke resten av Kassett: Joakim og Eirik, som jeg har hatt mange interessante diskusjoner med, og som har hjulpet meg med ikke bare å tenke på masteroppgaven. Takk til foreldrene mine, May og Morten, for tips og gjennomlesninger. Takk til klassen min for alle stundene sammen de siste to årene! Takk til Creuna som tok imot en nordmann med åpne armer, og ga han såpass mye ansvar og spennende oppgaver! Takk til Jon Erling Blad som hjalp meg med å finne en retning på masteroppgaven min, og for å ha gitt tilbakemeldinger underveis.

For å gå videre til neste del i oppgaven klikker du på pilen oppe i høyre hjørne.