1.3 Begrepsavklaring

Jeg har så godt jeg kan prøvd å benytte meg av norske ord, men innenfor dette temaet er mye preget av engelske ord og begreper. Jeg antar at leseren av denne teksten har en grunnleggende forståelse av hvordan nettet fungerer og er bygget opp. Jeg tar også utgangspunkt i at leseren forstår begreper som CSS, HTML og Javascript og vet funksjonen til hver av dem. Rekkefølgen på disse ordene er etter hvilke ord som hører sammen.

Brukergrensesnitt
Betegnelse på kontaktflaten mellom brukeren og datamaskinens operativsystem og programmer, avgjør hvordan brukeren styrer programmene. 1

Intuitivt
«When we call something intuitive, we often mean familiar» – Esther Dyson 2
Noe vi forstår uten å tenke spesielt over det.

Gestures (bevegelse)
Dette er en bevegelse man gjør når man benytter en touch-enhet og tar på skjermen. Disse er delt opp i forskjellige underkategorier:

Swipe (sveipe)
Denne bevegelsen er å dra fra en side av skjermen mot en annen. Dette kan gjøres i alle retninger, og enheten reagerer gjerne forskjellig etter hvilken vei du swiper(opp-ned, ned-opp, venstre-høyre, høyre-venstre).

Tap
Dette tilsvarer et museklikk på en datamaskin. Du trykker på et objekt og løfter1 fingeren opp igjen. Noen ganger kan det hende du må gjøre det to ganger raskt etter hverandre – et såkalt double-tap.

Pinch
Dette er en bevegelse hvor pekefing og langefing blir holdt sammen, ført ned til touch-enheten og dratt fra hverandre mens de berører skjermen. Bevegelsen kan også utføres motsatt vei. Denne bevegelsen blir ofte brukt for å zoome inn og ut eller lukke/åpne vinduer el.

PC, Desktop
Med begrepet PC og desktop menes en Personlig Datamaskin (Personal Computer). Disse består av maskiner fra tre forskjellige kategorier: Stasjonær PC, Bærbar PC og PDA (Personlig Digital Assistent). Når jeg i denne oppgaven refererer til PC og desktop tenker jeg først og fremst på de to første kategoriene, og ikke den siste som jeg regner som opphavet til smarttelefonen. 3

Skjermer
Når jeg i denne oppgaven nevner skjermer, snakker jeg i all hovedsak om datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. TV’er, e-bøker og annet er ikke med under denne definisjonen med mindre jeg nevner dette spesifikt.

Plattform, portal, enhet, medie, device
Når jeg i denne oppgaven benytter et av disse begrepene, mener jeg det samme og referer til en touch-enhet i en eller annen form med mindre annet er spesifisert. En touch-enhet i dette tilfellet er en smarttelefon eller et nettbrett som du navigerer på ved å bruke fingrene på skjermen.

Smarttelefon
En Touch-enhet på rundt 3 tommer. Dette er en mobiltelefon som drives av et operativsystem som lar brukerne innstallere og kjøre avansert programvare. 4 De mest vanlige merkene her er Apple sin iPhone, HTC, Samsung ol.

Nettbrett, tablet
En Touch-enhet på ca 7-10 tommer. Denne ser ut som en skjerm uten noe tilbehør. Markedet startet for fullt da Apple lanserte iPad.

App
En applikasjon eller et program som er laget spesielt for smarttelefon/nettbrett. Disse er delt inn i to kategorier:

Web Apps
Dette er applikasjoner for smarttelefoner/nettbrett laget på åpne løsninger som HTML5, Javascript ol, og kan brukes uavhengig av om enheten du har støtter iOS, Android eller lignende.

Native Apps
Dette er applikasjoner for smarttelefoner/nettbrett laget spesielt for en plattform f.eks. iOS, Android ol. Programmet må kodes på nytt om det skal fungere på en annen plattform.

Koding
Med koding mener jeg i denne oppgaven alle former for markup, programmering og lignende. Dette innbefatter CSS, Html, Javascript, Php, Objective C etc..

Media Queries
Regler i CSS-dokumentet som definerer hva som skal skje med designet i forskjellige skjermstørrelser.

Responsivt design
Et design for skjerm som responderer på skjermstørrelse. Hvis du åpner en nettside, kan du sjekke om den er responsiv ved å gjøre nettleservinduet større og mindre. Dersom informasjonen er like godt presentert også når vinduet er lite, har nettsiden mest sannsynlig et responsivt design. Denne siden her er f.eks. et eksempel på dette. Den skal fungere like bra å lese på en stor skjerm, et nettbrett og smarttelefon. Andre gode eksempler er:

Hover, Mouseover
Det at noe skjer når musepekeren går over et element på skjermen.

Piksel, piksler, pixel
Den minste byggesteinen på en skjerm.

Padding
Dette refererer til det å ha luft rundt et objekt. På nett betyr det også at denne luften er knyttet til et spesielt element på skjermen. Om du f.eks. har en knapp som har padding på 10 piksler betyr dette at knappen er klikkbar 10 piksler rundt hele elementet i tillegg.

Grid
Et grid er en serie med kryssende vertikale og horisontale linjer som blir brukt for å strukturere innhold. Dette brukes som en retningslinje for en designer til å organisere tekst, bilder og andre elementer på en rasjonell og enkel måte. 5

Gamification
Det å bruke spillelementer som en del av designet for å vekke nysgjerrigheten til folk og få dem til å bidra. Dette kan blant annet gjøres ved å gi brukeren forskjellige merker etterhvert, vise en progress-bar eller at det skjer annen utvikling jo mer man bidrar.