1.5 Oppbygging av oppgaven

Som utøver innen visuell kommunikasjon er jeg lært opp til at utformingen av det endelige produktet skal være basert på en strategi etter grundig research og analyse rundt emnet. Jeg begynner derfor oppgaven med å se nærmere på Wikipedia, hvem som bruker siden og hvordan den ser ut. Jeg går deretter nærmere inn på de forskjellige touch-enhetene, hvordan de brukes, og hvordan en som designer kan lage best mulige løsninger for disse. Så ser jeg nærmere på byggesteinene for et godt design, blant annet grid og typografi, og hvordan dette fungerer for skjermer. Videre ser jeg på mer tekniske aspekter innen webdesign som «mobile first» og hvordan koding kan være et verktøy for designere i denne prosessen. Deretter kommer en analyse jeg har gjort over flerskjermsløsninger. En viktig del av undersøkelsen min har også vært å lese om andres tanker og undersøkelser i feltet jeg skal bevege meg inn på. Alt dette danner grunnlag for en designstrategi.

Etter denne designstrategien kommer en prosjektrapport hvor jeg går nærmere inn på hvilke metoder jeg har brukt, og hva jeg har lært i løpet av denne prosessen. Jeg vil også skrive nærmere om brukertesting og praksisperioden jeg hadde. Til slutt vil det komme en elementbeskrivelse av oppgaven før jeg evaluerer den. Etter sensur vil jeg så publisere en endelig versjon av masterprosjeket mitt på denne nettsiden. Jeg vil også dokumentere utstillingen og tilbakemeldinger jeg får på oppgaven.

Jeg har lest masse litteratur og artikler relatert til dette emnet de siste årene. Mange har formulert seg bedre rundt dette emnet enn jeg noensinne vil klare. Derfor har jeg lagt ved linker til videre lesing under enkelte kapitler der jeg ser at dette kan gi mer informasjon rundt emnet.