1.2 Problemstilling

I denne oppgaven vil jeg se på to av de nyeste og mest anvendte skjermene vi benytter oss av til daglig, nemlig smarttelefoner og nettbrett. Som designer er disse svært interessante, spesielt med tanke på at dette er såpass nye medier hvor utviklingen skjer raskt. Dette er medier jeg ønsker å fordype meg i og få en bedre forståelse av. Jeg ønsker å se hvor stor forskjell det egentlig er mellom disse mediene, og hvordan jeg som designer bør forholde meg til de.

Ut fra overstående har jeg valgt å fokusere på følgende hovedproblemstilling:

Hvordan kan jeg som visuell kommunikatør formidle samme informasjon på ulike digitale plattformer?

For å kunne jobbe med denne problemstillingen, har det vært nødvendig med en god case der jeg kan jobbe med et konkret innhold mot hver enhet. Underproblemstillingen min har derfor vært:

  • Hvordan kan jeg tilpasse Wikipedia til forskjellige touchenheter og kontekster, og samtidig tilrettelegge for en god brukeropplevelse på disse enhetene?

Wikipedia er en av nettets eldste og mest populære sider. 1 Dette er en nettside som samler vår kollektive kunnskap, og som har en svært forskjellig bruk alt etter kontekst. 2 Denne nettsiden er derfor egnet som utgangspunkt for min oppgave. Ved å prøve og designe en mer velfungerende løsning for visning av informasjonen på Wikipedia tilpasset bruken av smarttelefoner og nettbrett, vil jeg møte på mange av spørsmålene jeg som sagt ønsker å undersøke i denne oppgaven. Som en del av denne prosessen, og for å se på oppgaven i en større helhet, er det også nødvendig å se nærmere på Wikipedia, hvordan vi bruker de forskjellige plattformene ol.

Som fagperson er dette en spennende oppgave å ta tak i. Jeg får jobbet tett opp mot en mye brukt informasjonsplattform og dermed prøvd meg på mange interessante problemstillinger. Jeg får også førstehåndskunnskap om hvordan to av de raskest voksende mediene 3 fungerer, og hvordan vi som designere bør forholde oss til dem. Slik jeg ser det er dette uvurderlig viktig kunnskap når jeg skal ut i arbeidslivet. Dette er også medier jeg bruker hver dag, og som jeg stadig blir mer og mer fascinert av.

Med oppgaven min ønsker jeg å gjøre Wikipedia mest mulig tilgjengelig og interessant på touch-sensitive medier. Gjennom dette prosjektet ønsker jeg å få en større forståelse for design av touchsensitive medier. Hvordan kan jeg skape en god brukeropplevelse? Brukertesting og diskusjon blir et viktig redskap i denne prosessen. Jeg ønsker også å se nærmere på hvordan tekst fungerer på skjermbaserte medier, og hvor stor forskjellen er mellom å designe for nettbrett og smarttelefoner.