4.4 Brukertesting

There is an objectivity in this process of letting the user decide, the value of which is a recurring theme in this story of designing the desktop and the mouse. Come up with an idea, build a prototype, and try it on the intended users. That has proved, time and time again, to be the best way to create innovative solutions.
Bill Moggridge / Designing Interactions. The MIT Press 2007 1

Brukertesting har vært en viktig del av oppgaven min. Dette er en viktig brikke når du skal lage løsninger som andre skal bruke og forstå.

I løpet av prosjektet mitt har jeg hatt én større og mer gjennomgående brukertest, samt flere små hvor jeg undersøkte hvordan folk skjønner enkelte elementer og knapper. I den større brukertesten min hadde jeg laget en relativt ferdig, interaktiv prototype av nettbrett-versjonen. Den ble testet ut på en liten brukergruppe ved at de fikk diverse oppgaver som de skulle utføre og løpende ga tilbakemelding om hva de tenkte, hva som var intuitivt og hva som var forvirrende. På den måten fikk jeg testet flere elementer av brukergrensesnittet samtidig. Denne prototypen kan sees og prøves ut på http://mhauken.no/master/prototype/03/. Den er i utgangspunktet bare laget for iPad, så det anbefales at den testes ut der, men den fungerer også greit på Safari (om du har Lion).

En video av prototypen jeg benyttet meg av for å brukerteste.

Hva skulle testes?

Elementene jeg ønsket å teste i brukertesten av nettbrett-versjonen var:

 • Skjønte folk hvordan forsiden fungerte?
 • Skjønte folk sammenhengen mellom bilder og tekst?
 • Skjønte folk ikonene?
 • Var det noe annet som var uklart?

Hvem ble testet?

I en brukerundersøkelse som dette er det viktig å treffe folk i målgruppen og teste ut på disse. Underveis i prosessen har jeg jevnlig brukt folk i klassen til å teste småelementer på, men i den større brukerundersøkelsen var det viktig å ha en viss spredning, og at testpersonene ikke var designstudenter. Jeg testet derfor prototypen min på en bussjåfør i 50-årene, en førskolelærer i 40-årene, en ingeniør i 30-årene, én student i 20-årene og én i 30-årene. Jeg baserte meg på Jacob Nielsen sine funn om at du bare trenger å teste på fem personer for å finne over 75% av brukervennlighetsproblemene 2.


Grafen fra undersøkelsene til Jacob Nielsen som forteller at du får best resultat fra å teste ikke mer enn fem brukere, og heller ha så mange tester som mulig med 5 brukere i hver. 3

Hvilke funn gjorde jeg?

Forsiden

 • Èn bruker forventet at alle kolonnene scrollet samtidig, men skjønte raskt hva som skjedde.
 • «Du ser at det er tre kolonner når du tar på dem»
 • Det var litt uklart hva forskjellen mellom de tre kolonnene var. Dette skyldtes nok i stor grad den lille skriftstørrelsen på kolonnebeskrivelsen.

Sammenhengen mellom bilder og tekst i artikkelen

 • Alle brukerne forstod at bildene i artikkelen var oppe i toppen. Det var naturlig å swipe frem og tilbake mellom bildene.
 • Alle merket bildene først etter scrolling. Før dette trodde de det bare var et grafisk element.
 • «Det er i hvert fall relatert til det jeg holder på å lese.»
 • Èn bruker påpekte at hun likte at bildene var separert fra teksten. «Når jeg leser en artikkel vil jeg lese den, og så se på bildene om det var interessant.»
 • Èn bruker påpekte at hun ikke var sikker på om hun likte at det var bevegelse i to retninger i det hun scrollet, men at hun nok ikke ville tenkt over dette om hun ikke ble spurt spesifikt ut om løsningen.
 • «Så lenge bildene ikke beveger seg mens jeg leser» påpekte en bruker at det ikke var noe problem.
 • En annen bruker påpekte at det var litt vanskelig å forstå at det var bilder da de var litt uklare i prototypen. (Dette var et teknisk problem i prototypen)
 • «Jo mer sammenhengende tekst du har, jo lettere er det å lese»
 • Èn bruker påpekte at det ville vært tydeligere om bildeteksten kom frem med en gang du så et bilde, og at du heller kunne klikke det vekk.

Ikonene

 • «No kom det opp tall, eller var de der isted?»
 • «Det var bra, jeg hater å lese tekst med paranteser»
 • Flere brukere trodde at standard-knappen for deling i iOS var en tilbake-knapp. (Dette kan være fordi flertallet ikke var vant til å benytte seg av iOS)
 • «Jeg forstod ikke helt hvorfor det hendte. Kanskje du kan få en forklaring av ordene?»

Hva gjorde jeg med disse funnene?

Etter denne undersøkelsen var det flere ting jeg måtte ta tak i. Først og fremst hadde jeg oversett at det trengtes en løsning for steder hvor teksten var direkte knyttet opp mot et bilde. Testingen førte også til at jeg prøvde ut at bildene scrollet i samme retning som resten av innholdet, men det ble bare merkelig, og det var ikke lenger intuitivt å bla mellom bildene når du var i bildevisning. Jeg ble også oppmerksom på at bildeteksten burde komme frem sammen med bildet. I prototype-versjonen hadde jeg benyttet meg av en «a» inni to klammer for å signalisere referanser, men her sa en bruker at det ville vært tydeligere om jeg benyttet meg av et tall inni en klamme istedet, da det var det som var i teksten. Ikonene gjorde alle brukerne litt usikre, så her trengte jeg nok også en tekst for å tydeliggjøre hva som ville skje. Ellers virket det som om de mindre småtestene jeg hadde hatt før jeg kom til dette steget hadde vært nyttig og gjorde at det meste annet virket logisk.

Konklusjon

Brukertesting har vært et svært nyttig verktøy for meg. Spesielt det å spørre folk rundt meg i hverdagen om småting på de forskjellige skissene mine, og f.eks om hva de tenker de forskjellige ikonene betyr. Den større, mer gjennomførte, brukertesten jeg hadde var også et nyttig aspekt for å bekrefte mine tanker om brukergrensesnittet, samt for å få noen andre innspill. Jeg burde nok hatt flere slike mer kontrollerte tester hvor jeg testet på 5 personer hver gang og tok hensyn til tilbakemeldingene før neste testrunde, men det er svært tidkrevende å få laget slike prototyper og få tak i folk til dette. Av denne grunn har jeg bare hatt mulighet til å ha en større brukertest, men jeg skulle gjerne ha testet ut smarttelefon-versjonen også, selv om den bygger på mye de samme grunntankene som nettbrett-versjonen.

Fotnoter:

 1. Moggridge, Bill. (2007) Designing Interactions
 2. Why You Only Need to Test with 5 Users (Nedlastet 2.mars 2011)
 3. Why You Only Need to Test with 5 Users (Nedlastet 2.mars 2011)