praksis-main

4.2 Praksis

Som en del av masteroppgaven min var jeg de 3 siste månedene i 2011 utplassert som designer hos det digitale byrået Creuna i København.

Jeg vil i denne delen av oppgaven gå igjennom noen av prosjektene jeg var med på, og gi noen eksempler på hva jeg lærte av dem som har hatt betydning for masteroppgaven min og meg som fagperson.

Metro-app

Et av de første, og største, prosjektene jeg jobbet med i denne perioden var en app for Metroen i København laget for iPhone og Android. Formålet med denne applikasjon var å kunne planlegge og se avgangene til Metroen og annen kollektivtransport i København. Det skulle også være mulighet for å kjøpe billetter til kollektivsystemet via programmet.

I begynnelsen samarbeidet jeg tett med en User Experience designer. Han hadde skissert opp en Wireframe over hvordan programmet skulle fungere, og så begynte jeg å lage en mer endelig versjon mens vi underveis diskuterte problemene som oppstod.

Metro Prosess

Prosessen fra håndskisse til wireframes til endelig versjon.

En designløsning som virkelig forbedret appen var en funksjon vi endte opp med å kalle MapScroll™. Denne oppstod da jeg lagde forskjellige utkast på hvordan det kunne se ut når du skulle velge en til/fra stasjon på Metroen. Du fikk opp en lang standardliste over navn på stasjoner. Det var lite brukervennlig, og vi visste ikke helt hvordan vi skulle sortere dem. Skulle vi sortere dem alfabetisk, eller etter rekkefølgen stoppene er i? Løsningen endte opp med å bli at et kart over stasjonene kom opp istedet. På denne måten ble det intuitivt å se hvor du var og hvor du skulle til, samt hvilken bane du skulle ta. Dette var et godt eksempel på at det i blant lønner seg å ta et steg tilbake og se litt på ulike løsninger, og ikke bare gå for standard-løsningen, selv om det er det folk er mest vant til.

Mapscroll

MapScroll™ til venstre, default løsning på dette problemet til høyre.

Dette prosjektet var ellers en ypperlig måte for meg å fordype meg i detaljer for skjermmediet. Jeg fikk jobbet mye med hvordan elementer kan se skarpest mulig ut for skjerm, og hvordan du subtilt kan gi dybde til brukergrensesnittet og på den måten gjøre det tydeligere. Jeg ble også mer bevisst på hvor viktig det er at de forskjellige elementene i designet treffer på pikselgriddet på skjermen. På skjerm er alt bygget opp av et lite grid av piksler som definerer hva du ser. Om en strak 100% farget 1px linje ikke treffer rett på dette griddet, men mellom to piksler vil datamaskinen prøve å rendre dette som to 1px parallelle 50% fargede streker. Dermed vil de tilsynlatende se ut som én 100% farget strek. Problemet med dette er at den ikke vil virke like crisp og klar som en strek som treffer rett på griddet. Ved å gå ned på detaljnivå og jobbe med piksel for piksel vil dermed hele designet kunne se klarere ut, og være mer tilpasset skjerm-mediet. Dette har vært svært viktig og essensiell lærdom videre i masterprosjektet mitt.

Eksempel på innzoomede elementer som treffer pixelgriddet og som ikke gjør det. Alle disse strekene er 1 px høy. Den øverste treffer pixelgriddet, den i midten bommer litt, mens den nederste er midt i mellom pixelgriddet.

Et annet lærerikt aspekt med dette prosjektet var å samarbeide med en programmerer, og se resultatet mitt bli ferdiggjort til en fungerende applikasjon. Til min store skuffelse kom ikke alle detaljene jeg hadde jobbet med skikkelig frem i den endelige versjonen. Programmet skulle nemlig fungere på eldre versjoner av Android også, i tillegg til iOS. Dermed måtte grafikken være mye lettere også for iPhone slik at en del elementer ble litt uskarpe og hakkete. Dette er nok en nyttig lærdom for mange designere, da vi kan ha en tendens til å lukke oss inn i vår egen boble med at ting skal se så bra ut og fungere så bra, når det i realiteten ikke alltid er mulig både i forhold til teknologi og budsjetter.

Min versjon og endelig versjon

Mitt utkast til venstre. Endelig versjon av applikasjonen til høyre. Klikk på bildet for å se i full størrelse.

En siste lærdom jeg vil ta med fra dette prosjektet var noe vi erfarte noen dager etter vi hadde lansert Metro-appen. Da ble en av prosjeklederne oppringt av en journalist som hadde oppdaget at vi hadde gjort en feil på metrokartet: De to banene delte seg på kartet på stasjonen Kongens Nytorv, og ikke Christianshavn slik de gjør i virkeligheten. En stor feil både vi, prosjektlederne våre og kontaktpersonene i Metroen hadde oversett. Lærdommen fra dette er at det er viktig å dobbeltsjekke om alt er riktig, og sjekke ut selv små detaljer.

Mobil versjon for Tænk – forbrugerrådet

Et annet prosjekt jeg var med på var å lage et eksempel på hvordan en mobil versjon av den danske forbrukerportalen sine nettsider kunne se ut.

Også her samarbeidet jeg tett med to User Experience designere, og jeg fikk jobbet med flere interessante problemstillinger. En av disse var hvordan kan jeg tilpasse en stor, kompleks tabell for en mobil skjerm. Løsningen min ble at du selv kunne legge til hvilke kolonner du ville se, slik at all informasjonen ikke ble vist samtidig. Nok en gang fikk jeg også jobbet med detaljer for skjerm og hvordan kommunisere best mulig på en såpass liten skjerm.

Utkast på løsning for Tænk. Endelig utkast til venstre, eksempel på tabell for mobil til høyre. Tabellen jeg skulle forenkle kan sees her. Klikk på bildet for større størrelse.

Tips og triks applikasjon for hemmelig firma

I dette prosjektet designet jeg applikasjon med forskjellige tips for et større firma. Jeg kan dessverre ikke fortelle så mye om prosjektet da det ikke blir lansert før våren 2013. Det jeg derimot kan presentere er noen av problemstillingene jeg møtte i dette prosjektet og hvordan jeg løste dem.

Hovedutfordringen i applikasjonen jeg designet var visning av og navigasjon mellom tips i forskjellige kategorier. Hvert av disse tipsene kunne ha en varierende lengde, og det måtte være lett å navigere mellom de forskjellige tipsene. En vanlig løsning her ville vært å benytte seg av prikker som spesifiserer hvor du er i sammenheng med de andre tipsene, og en mulighet for å swipe til venstre og høyre for å gå til neste og forrige tips. Problemet i dette tilfellet var at det var uvisst hvor mange tips det var i hver kategori. Om det var hundre forskjellige tips ville ikke denne løsningen fungert, da det er forvirrende for brukeren om halve skjermen er dekket av prikker som viser hvor du er / ikke er. Løsningen min ble å «zoome ut», slik at du så vidt ser tipset før på venstre side og tipset etter på høyre side i margen. Dette lille, nedtonede grepet, gjør at det blir tydelig for brukeren at det ligger informasjon på hver side av artikkelen uten å bruke verdifull skjermplass.

Swipe mellom tips

Hvordan jeg løste navigasjonen mellom forskjellige tips. Klikk bilde for bedre kvalitet

Roadmaps

Før jeg fikk bryne meg på på de forskjellige skjerm-jobbene fikk jeg i oppgave å lage diverse «Roadmaps» som viste planlagt prosess i forskjellige prosjekter. Dette var nyttig da jeg fikk jobbet med enkel visualisering av tid og hvordan kommunisere dette. Disse plakatene ble hengt opp for å minne folk om hvor de var i prosessen og hva som gjenstod av et prosjekt.

Roadmaps for henoldsvis Q8 og Posten Danmark

Om praksisperioden

Praksisperioden var nok den perioden i masteroppgaven min jeg vokste mest som fagperson. Jeg fikk samarbeide med mange forskjellige personer i ulike stillinger, og blant annet jobbet tett med User Experience Designere og programmerere for første gang. Det har nok også vært en stor fordel for meg å bli vant til tempoet det er i slike byråer. Alt foregikk mye raskere enn jeg er vant til, og dette har vært nyttig å ta med seg videre i masterprosjektet, da jeg føler jeg har fått oppnådd mer.

Det at alt foregikk på et annet språk var utfordrende i begynnelsen, spesielt sosialt, men det gikk seg til, og vi fikk etter hvert mange interessante diskusjoner. I løpet av praksisperioden lærte jeg mye av mine skandinaviske kollegaer, og en av dem har også vært bi-veileder for meg videre i masterprosjektet og kommet med mange nyttige innspill.

Selv om det ble mye jobbing ved at jeg hadde en 100% jobb på dagtid og jobbet med masteroppgave på kveldstid er det noe jeg vil anbefale andre. Det har vært en unik mulighet til å vokse som fagperson, knytte kontakter og sykle masse rundt i København.