4.6 Evaluering

Nå vil jeg se nærmere på om jeg har klart å svare på problemstillingen jeg har jobbet med. Dette innebærer å svare på spørsmålene:

  • Hvordan kan jeg som visuell kommunikatør formidle samme informasjon på ulike digitale plattformer?
  • Hvordan kan jeg tilpasse Wikipedia til forskjellige touchenheter og kontekster, og samtidig tilrettelegge for en god brukeropplevelse på disse enhetene?

Jeg er klar over at det kan være vanskelig å vurdere sitt eget prosjekt da jeg har vært så inne i det, men jeg vil her prøve å bedømme det etter beste evne som fagperson. Design for disse forskjellige plattformene er krevende, og det er mange feller å gå i. Jeg har gjennom prosessen prøvd å rydde mest mulig slik at innholdet er det som kommer i fokus og som skinner. Det har vært viktig for meg at brukergrensesnittet er intuitivt, samtidig som jeg ikke bare har benyttet meg av tidligere konvensjoner.

Vurdering av resultatet

Nettbrett-versjon

Målgruppen for nettbrett-versjonen var brukere som forventer dybdeinnhold og opplevelser. De er hovedsakelig middelaldrende personer som foretrekker å lese fremfor å se nyheter. 1 Nettbrett-versjonen av Wikipedia fokuserer på enkelhet, dybdeinnhold og utforsking. Den presenterer daglig nye, vakre og interessante bilder og artikler fra Wikipedias rikholdige, og stadig økende, arkiv. Artiklene er delt mellom tekst og bilder, slik at brukeren selv kan velge om de vil lese informasjonen, eller bare bla seg visuelt gjennom bildene i hver artikkel med tilskudd av en bildetekst. På slutten av hver artikkel er det alltid «call to actions» til andre interessante og relevante artikler.

Smarttelefon-versjon

Smarttelefon-versjonen av Wikipedia har hurtighet og enkelhet i fokus. Så snart programmet starter opp er tastaturet oppe og klart til søk. For å unngå unødvendig loadetid lastes det ikke inn noe innhold i starten. Når du har funnet artikkelen du leter etter, laster den inn lynraskt fordi alle bilder og faktabokser som tar unødvendig loadetid ikke lastes ned med mindre du går inn i menyen og spesifikt spør etter dette. Dette gjør at du raskest mulig kan finne informasjonen du er ute etter.

Vurdering av de forskjellige versjonene

Hver av versjonene viser samme innhold på en tilspisset måte for hver plattform. På denne måten treffer besvarelsen problemstillingen godt. Flere av de samme elementene går igjen og skaper en visuell likhet på tvers av plattformene, men de forskjellige størrelsene og bruksscenarioene skaper allikevel to individuelle og velfungerende løsninger.

Designet på begge versjonene er rent, og det er gjort en grundig ryddejobb fra nettversjonen av Wikipedia til disse versjonene. Visuelt skiller løsningene seg fra andre Wikipedia-lesere ved å ha mye større fokus på leselighet (blant annet ved å gjemme linker og referanser fra teksten) og et roligere visuelt uttrykk. Innholdet er tydelig det som er i fokus.

Brukeropplevelsen skal være best mulig ivaretatt ved hjelp av et tydelig mentalt kart over løsningen. Mange tidligere konvensjoner er benyttet, mens det er skapt et par nye. Disse innbefatter blant annet:

  • å ha søkefeltet nederst på skjermen
  • en oversikt over artiklene i scrollbaren (i nettbrett-versjonen)
  • at alle bilder vises i et eget felt over artikkelen(i nettbrett-versjonen)
  • at det er mulig å skru av og på referanser og linker.

Dette er alle nye, ikke konvensjonelle grep, men ingen av disse forstyrrer brukeropplevelsen, da de er tydelige på hver sin måte. Søkefeltet skiller seg ut ved å være mørkere enn resten av innholdet og alltid på samme sted. Oversikten over artikkelen i scrollbaren blir animert diskret inn hver gang du laster inn en ny artikkel slik at du blir bevisst på denne. Bildene knyttes naturlig opp mot teksten ved at de beveger seg i det brukeren scroller. Muligheten for å skru av og på referanser og linker er tydelig i menyen på hver artikkel.

Vurdering i forhold til mål

I strategien satt jeg meg forskjellige mål for oppgaven. Disse var delt opp i kvalitative og kvantitative mål.

Kvalitative mål

Hovedmålet mitt var å presentere innholdet på Wikipedia på en bedre og enklere måte. Dette er et mål jeg tydelig har nådd med oppgaven min når du ser på resultatet mitt og sammenligner med hvordan Wikipedia ser ut per dags dato. Et annet mål var at innholdet skulle fremstå mer interessant og at brukergrensesnittet ble mer intuitivt. Innholdet fremstår etter endt prosjekt som vesentlig mer interessant ved at teksten er mer lettleselig, bildene blir nå presentert større, og du hele tiden blir ledet videre til nyere artikler. Når det gjelder hvor intuitivt det fungerer vil jeg si det holder en ganske høy standard. Jeg har riktignok gjemt funksjoner som referanser og linker bak en meny fremfor å vise dette hele tiden, og dermed kan det gå litt på bekostning av hvor lett brukergrensesnittet er å skjønne hvis du f.eks. lurer på hvor linkene har blitt av. Dette er riktignok en balansegang mellom de forskjellige funksjonalitetene, og etter min mening går ikke dette vesentlig på bekostning av hvor lett det er å forstå brukergrensesnittet. De siste målene mine var å få erfaring rundt touchsensitive medier og benytte meg mer av brukertesting som en metode i prosessen min. Begge disse punktene mener jeg er godt dokumentert i denne skriftlige delen av prosjektet mitt.

Kvantitative mål

Et av mine kvantitative mål var at Wikipedia for smarttelefoner skulle bli raskere enn den er i dag. Da jeg ikke får programmert en ferdig versjon kan dette være vanskelig å si, men jeg vil anta at versjonen jeg har laget ville være vesentlig raskere. Hovedgrunnen til dette er at det ikke trengs å lastes inn noe informasjon før du begynner å søke, samt at bilder ikke lastes inn på artikkelsider før du velger at du vil se dem. Et annet mål var at det skulle bli raskere for brukeren å finne frem til informasjonen vedkommende leter etter. Dette har jeg ivaretatt ved å lage et raskt og intuitivt søk både for nettbrett og smarttelefon. På nettbrett kan du i tillegg benytte deg av den innovative MapScrollen som gjør det raskt å scrolle til innholdet du ønsker. Smarttelefon-versjonen er optimalisert for fart og skal laste inn innholdet lynraskt, samt hjelpe deg å raskt finne innhold ved at du kan ekspandere ut de forskjellige overskriftene i artikkelen.

Kjernebegrep

Kjernebegrepene har vært nyttig for meg gjennom hele prosessen, og jeg kan i ettertid fornøyd se tilbake på at de også beskriver den endelige løsningen. Løsningene for begge enhetene har fokus på innhold og en tydelig enkelhet. Smarttelefon-versjonen er hurtig og gir brukeren fokus på den han/hun er ute etter. Til slutt er nettbrettversjonen utforskende og gir dybde ved hjelp av å fokusere på teksten, presentere store bilder og anbefale videre lesning.

Begrensninger

Den største begrensningen jeg har hatt gjennom oppgaven er nok det at jeg ikke har hatt tilgang på en programmerer. Jeg har kunnet lage enkle prototyper, men mine kunnskaper innenfor dette fagfeltet strekker ikke langt nok til å lage en fungerende versjon. Å få laget en applikasjon som disse er svært tidkrevende og dyrt og hadde nok dessuten ikke vært mulig innenfor prosjektets tidsramme. Det endelige produktet mitt er derfor et visuelt utkast av hvordan denne løsningen kan se ut og fungere.

Videreutvikling

Jeg tror disse løsningene jeg har skissert opp ville blitt mye brukt om de hadde blitt ferdigutviklet. Det hadde nok kostet mye å få det utviklet, men samtidig ville det vært veldig dyrt å få noen til å skrive alt innholdet på Wikipedia. Jeg kommer derfor til å legge ut Photoshop-filer, wireframes og video fra prosjektet på denne nettsiden, samt en Creative Commons lisens på dette innholdet som gir folk lov til å programmere og videreutvikle løsningen til ikke kommersielle formål. På denne måten åpner jeg opp for at folk kan benytte seg av det jeg har laget, og kanskje flere benytter fritiden sin til å få programmert dette til en fungerende løsning?

Etterord

Det har vært spennende og utfordrende å jobbe med disse touch-enhetene og få til en best mulig brukeropplevelse på tvers av disse. Jeg føler jeg har vokst mye som fagperson gjennom denne oppgaven og fått bedre kunnskap om design for skjerm. Touch-enheter er et nytt område for designere å jobbe med, men et fagfelt det nok er stadig viktigere å ha kunnskap om. Jeg håper andre også kan lære av prosessen og funnene mine ved at jeg har tilgjengeliggjort prosjektet mitt på nettet.