2.3 Touch-enheter

Dette er enheter som ikke er datamaskiner eller bærbare datamaskiner. Touch-enheter er nå enheter som stadig blir en mer naturlig del av hverdagen vår.
Scott Gledhill / Mobilebits – Pinch/zoom

Touch-enheter er relativt nye medier. De har sitt utspring fra de første mobiltelefonene som kom på markedet, men har først sett dagens lys de siste par årene. Før jeg går nærmere inn på disse enhetene vil jeg sette de inn i et historisk perspektiv og se hvordan utviklingen til disse mobile enhetene har vært. Denne oppsummeringen har jeg hentet fra Scott Gledhill i mobilfirmaet Pinch/Zoom, et av verdens ledende firma på mobile løsninger. De har laget en liten oppsummering med Creative Commons lisens som oppsummerer denne utviklingen svært presist 1:

Mursteinen (1973-1988)
Dette var de første mobiltelefonene. Kofferter er kanskje en bedre beskrivelse av disse enhetene. De var dyre og drevet av store bil-aktige batterier. Disse var lite utbredt mye på grunn av pris, men også på grunn av at de var såpass upraktiske.

Sjokoladebaren (1988-1998)
Her hadde telefonene blitt vesentlig mindre enn forrige enhet. Den kunne minne mer om en tykk sjokoladebar enn en murstein. Nye teknologier som SMS, billige telefonsamtaler og konstant tilgjengelighet gjorde at disse ble vesentlig mer utbredt.

Funksjonstelefoner (1998-2008)
Telefonene hadde nå allerede blitt allemannseie, men nå ble nye funksjoner som musikkavspilling, fotografering og internett introdusert til disse enhetene.

Smarttelefoner (2002-present)
Skjermene blir etterhvert større og vi får tastatur og mulighet til å koble oss opp mot nettet via Wi-Fi. Mobiltelefonene begynner å minne om micro-bærbare og er ikke lenger bare forbeholdt ringing.

Touch-enheter (2007 – present)
Da iPhone ble introdusert revolusjoneres tanken om hvordan mobil teknologi kan brukes og hvordan det vil bli brukt i fremtiden. Internettopplevelsen blir betydelig bedre, og bedrifter ser mobilt internett som et satsningsområde.

To år etter iPhone blir iPad lansert, og nettbrett blir mainstream. Et nytt, og stadig økende marked blir introdusert.

Hva nå?

Mobile enheter har utviklet seg mye gjennom årene. Stadig flere får seg smarttelefoner, men en ting som er viktig å huske på er at disse ikke er helt utbredt i alle land enda. I flere utviklingsland er for eksempel funksjonstelefoner stadig mer utbredt. På den annen side hopper mange utviklingsland over datamaskiner når det gjelder utviklingen for å koble seg opp på nett. Stadig flere kobler seg på nett via mobile enheter også her. 2 Det er derfor gode grunner for å fokusere på mobile enheter også i disse markedene. Før ethvert prosjekt er det uansett god praksis å definere en målgruppe for løsningen som skal utformes. Ut i fra dette kan jeg så definere hvilke enheter bør fokusere på.

Jeg vil nå gå nærmere inn på smarttelefoner og nettbrett, se hvordan folk bruker disse enhetene, og hvordan jeg som designer kan lage best mulige løsninger for dem.

Videre lesing:

Fotnoter:

  1. Devices. Mobile Bits. (Nedlastet 17. november)
  2. Developing countries drive explosion in global mobile phone use (nedlastet 17. november 2011)