2.3.3 Perspektiv – Andre skjermer og størrelsesfordeling

Jeg vil i dette kapittelet raskt nevne noen andre skjermer som også er på økende front med tanke på nett-tilkobling. Jeg vil også sette bruken av nettbrett og smarttelefoner litt i perspektiv i forhold til hvor populære de er og hvor mye de vokser.

I tillegg til PC, smarttelefoner og nettbrett finnes det flere skjermer designere bør tenke på når de lager nettløsninger. TV’er blir stadig mer brukt til nettsurfing og lignende. Et annet aspekt med TV’er som er interessant i forhold til min oppgave er at flere bruker smarttelefoner og nettbrett samtidig som de ser på TV. I følge Nielsens undersøkelse i USA oppga hele 70% av nettbrett-brukerne og 68% av smarttelefonbrukerne at de benyttet enheten sin mens de så på TV. 1Denne toskjermsopplevelsen er nok noe som blir stadig mer vanlig i det norske hjem. Nesten halvparten av oss sier at de surfer på nett mens de ser på TV. 2 Dette kan være et element jeg kan ha i bakhodet gjennom oppgaven min, i forhold til om det er noen måter Wikipedia kan passe inn i denne toskjermsopplevelsen på.

Hvordan kan man tilpasse for TV? 

Generelt sett kan en nettbrett-versjon av en nettside passe bra for en TV, da man gjerne sitter litt lengre fra og styrer med en fjernkontroll. Stor skrift og store knapper kan dermed være en fordel. Problemet her er at man navigerer med en fjernkontroll som gir ytterst begrensede muligheter. Dette er fremdeles en ganske ny problemstilling, så markedet her kommer nok til å utvikle seg etter hvert.

E-bøker

En annen skjerm som stadig øker i popularitet er e-bøker med digitalt blekk. Disse brukes først og fremst til bøker, men mange av disse har også muligheter for å surfe på nett. Det sier seg selv at begrensningene her er relativt store. Det hele er f.eks. fremdeles bare én-farge. Formatet er av varierende størrelse fra ca. smarttelefonstørrelse opp til nettbrett-størrelse. Ved å tilby en smarttelefon eller nettbrett-versjon her også skulle det nok likevel kunne fungere ganske greit. Dette er også et svært nytt medium med tanke på å koble seg opp mot nett, og bærer mye preg av dette. Vi vil nok også her se spennende løsninger etter hvert som markedet utvides.

Størrelsesfordeling

Jeg har nå gått inn på de forskjellige enhetene jeg vil konsentrere meg om i denne oppgaven; smarttelefoner og nettbrett. Disse enhetene er stadig mer vanlige i vår netthverdag. Det er likevel nyttig å sette ting litt i perspektiv. Finn.no, en av de mest besøkte sidene i Norge, rapporterer jevnlig om hvilke enheter brukerne deres er fordelt mellom. Statistikk fra august 2011 viser at ca. 11% av deres besøkende kom gjennom mobil og nettbrett. 3 Smarttelefoner stod for 7%, mens nettbrett stod for 4%. Dette setter ting litt i perspektiv, da bare én av ti personer som besøker en av Norges mest populære nettsider bruker smarttelefon eller nettbrett. De resterende 90% bruker en god gammeldags PC. Et interessant strategisk aspekt er derimot å se på vekstkurven for mobil og spesielt nettbrett. Her ser vi at nettbrett siden desember 2010 har hatt en enorm vekst som neppe vil slutte med det første. (Obs: forskjellig skala for desktop i forhold til mobil og desktop her.) Flere regner med at de som kobler seg til nett kun via mobile plattformer vil stige fra 14 millioner i 2010 til over 788 millioner i 2015. Antallet smarttelefoner er også forventet å stige fra 500 millioner i dag til 2.5 milliarder i 2015. 4 Dette er med andre ord viktige plattformer å studere nærmere, og lære mer om.

Mobil vs iPad målt i andel av trafikken på Finn.no

Vekstkurve sidevisninger Finn.no – desktop vs mobile vs iPad.(Obs: forskjellig skala for desktop i forhold til mobil og desktop her.)

Tidligere og neste års antatt salg av datamaskiner og nettbrett. 5

Hva kan jeg ta med meg videre?

Nettbrett og smarttelefoner får stadig større markedsandeler. Det er derfor verdifullt for designere å sette seg nærmere inn i hvordan disse fungerer, og hvordan man kan lage best mulige løsninger for disse enhentene. Et viktig aspekt å tenke over er også toskjermsopplevelsen som stadig også blir mer normalt ettersom disse enhetene blir en del av hverdagen.

Videre lesing