2.6 Koding

Good design and good markup provide structure to content. Good markup is a fundamental part of good design: beautiful on the inside, beautiful on the outside.
Frank Chimero / Designers vs. Coding

«Hold deg til det du kan! Skisser i Photoshop…» Dette var beskjeden jeg fikk fra én av veilederne mine underveis i masteroppgaven min. Flere ganger i løpet av perioden min som student har jeg fått tilbakemeldinger om at det er unødvendig at jeg har interessert meg for koding av nettsider. «Det er jobben til programmerere – ikke din jobb» har jeg fått høre. Jeg har imidlertid hatt en litt annen mening.

Jeg har som utøver innenfor visuell kommunikasjon etter hvert spesialisert meg mot skjerm og digitale medier. Etter at jeg i første klasse på videregående lærte enkel koding og markup har jeg stadig utviklet meg innenfor dette feltet også, og jeg ser stadig oftere verdien av å beherske både design og koding. Å skjønne teknologi og programmering er like viktig når du designer for web som det er å skjønne de forskjellige trykketeknikkene, hvorfor du trenger bleed, at cmyk er et annet fargesystem enn rgb etc.

I denne masteroppgaven har jeg benyttet meg av en designprosess som består av å jevnlig hoppe frem og tilbake mellom håndskisser, skisser i Photoshop og kodete nettskisser. Gjennom denne prosessen har jeg innsett at når det gjelder design for web, så blir ikke alltid elementene akkurat slik du ser det på din skjerm. Det kan ofte være like store forskjeller i hoppene fra håndskisser til Photoshop som det er fra Photoshop til kodete prototyper.

Slik jeg ser det er det mange grunner til å beherske koding for en designer. For det første: Å kunne kode er først og fremst effektivt. Jeg har, som tidligere nevnt, tro på at brukertesting er en viktig metode for å lage gode skjermprodukter. Ved å kunne grunnleggende koding kan jeg som designer raskt teste ut tanker og ideer ved hjelp av enkle prototyper, og deretter teste dette ut på folk.

For det andre er det verdifullt fordi jeg lettere kan kommunisere med en programmerer. Det er selvfølgelig en grunn til at programmering er et eget fagfelt, og jeg som designer kan ikke beherske hele dette feltet. Men som en designer med førstehåndskunnskap om koding har jeg derimot svært god kontroll på hva som er mulig og ikke. Man kan etter min mening ikke lage gode digitale løsninger uten å skjønne mulighetene og begrensningene innenfor faget.

For det tredje kan jeg ved å beherske koding også ha mer kontroll over designet. Ved å bare sitte i Photoshop og designe resultatet, vil jeg aldri få vite hvordan det reelt vil se ut på internett. Tekst vises forskjellig, bilder oppfører seg ikke likt og man vet ikke hvordan det vil se ut i forkjellige nettlesere.  Webdesigneren Andy Rutledge spissformulerer det hele med at  «En designer som ikke skriver markup og css designer ikke for web, men lager bilder.» 1 Ved å ikke benytte seg av koding viser du bare hvordan du ønsker at det skal se ut, ikke hvordan nettsiden skal oppleves.

For det fjerde er jeg mer forberedt på fremtiden. Stadig kommer det nye skjermer og plattformer som nettsider trenger å tilpasses til. Ved å lage nettsidene responsiv, altså at nettsiden tilpasser seg disse forskjellige størrelsene uten en fast bredde på layouten, kan de møte denne utfordringen på en god måte. Dette er naturlig nok en vanskelig ting å skissere opp i Photoshop da man i utgangspunktet bare har en størrelse å forholde deg til. Ved å beherske begge deler får du i tillegg en enorm styrke som fagperson, og er en attraktiv designer for et jobbmarked.

Frank Chimero, en respektert web-personlighet, har etter min mening oppsummert på en god måte hvorfor designere bør beherske koding.  «Den beste måten å forstå egenskapene til internett på er å snakke dets språk.» 2 Web er et levende medium som går over tid. Et statisk bilde over hvordan en nettside ser ut forteller ikke hvordan ting vil bevege seg, eller hva som vil skje om du klikker et sted. Dette kan du bare oppnå ved å interagere med produktet, ved å snakke dets språk.

Hva kan jeg ta med meg videre?

Koding kan være et verdifullt verktøy å beherske i en designprosess. Spesielt med tanke på at internett er et interaktivt medium som oppfører seg forskjellig alt etter hvilken enhet brukeren benytter deg av. Ved å beherske koding kan du lage enkle prototyper som viser hva som skjer når du interagerer med produktet, og du får sett hvordan siden fungerer på de forskjellige enhetene.

Fotnoter:

  1. Web design is product design. (nedlastet 17. november 2011)
  2. Designers vs. Coding (Nedlastet 17. november 2011)