2.7 Mobile First og applikasjonsløsning

Mobile First

Nettsider for mobil har en tendens til å bli laget etter at versjonen for PC er ferdig. I 2009 kom derimot designeren Luke Wroblewski med utfordringen om at designere burde designe for mobil først. 1 Han hadde tre grunner til dette:

 1. Mobilt nettbruk øker drastisk! Ved å designe for mobil først, er du sikker på å nå denne ekstremt rasktvoksende brukergruppen.
 2. Mobilt design tvinger deg til å fokusere. Mobile versjoner tvinger deg til å fokusere på bare de mest nødvendige funksjonene. Det er ikke plass til mye, og du må prioritere. I mobilt design er det kun 20% av pikslene i forhold til en vanlig skjerm (320×480 vs 1024×768).
 3. Mobilt design utvider mulighetene dine. I tillegg til alle funksjonene som eksisterer på PC’er, kan du på mobiltelefoner benytte deg av GPS, kompass, multi-touch, gestures og mye, mye mer.

Native vs. Mobile apps

Det finnes to måter å lage en mobil løsning for touch-sensitive medier:

 1. Native applikasjon
  Dette er en applikasjon som er programmert for en enhet, f.eks. iPhone, og som kun vil fungere på denne enheten. Fordelen er det at man kan utnytte alle mulighetene som ligger i enhetene, og de responderer kjappere. Ulempen med dette er at du må kode løsningen på nytt for hver nye plattform.
 2. Web-applikasjon
  Dette er hovedsakelig en nettside som er laget spesielt for mobile plattformer og tilpasset touch-grensesnitt ved hjelp av HTML, CSS og JavaScript. Ulempen med dette er at du ikke har mulighet til å benytte deg av alle funksjonene til en touchenhet som f.eks. bildeopplasting og lydopptak, i tillegg til at de responderer litt tregere. Det kommer stadig bedre løsninger på dette området, og i fremtiden er det sannsynlig at disse vil fungere like bra som native løsninger. 2

I følge undersøkelser gjort av usability-guru Jacob Nielsen har native applikasjoner større brukervennlighet enn web-applikasjoner. 3 Dette er fordi «en native app kan tilpasse seg begrensningene og mulighetene til hver enkel enhet på en bedre måte enn en nettside.» 4

I min oppgave er dette i utgangspunktet ikke et valg jeg trenger å ta fordi jeg ikke vil få et ferdigutviklet resultat. Men for å svare på underproblemstillingen min om hvordan jeg kan tilpasse Wikipedia til forskjellige touchenheter, kontekster og samtidig tilrettelegge for en god brukeropplevelse på disse enhetene, er det nok mest riktig å ta utgangspunkt i en native løsning. Grunnen til dette er for å kunne utnytte alle funksjonene i enhetene, samt for å tillrettelegge for en best mulig brukeropplevelse.

Hva kan jeg ta med meg videre?

Mobile First er etter min mening en svært interessant designfilosofi. Det tvinger meg som designer til å virkelig komme til kjernen av hva jeg ønsker å oppnå med designet mitt. Dette er et svært viktig utgangspunkt for å fortsette videre med løsningen for nettbrett, og noe jeg kommer til å benytte meg av videre i prosessen. Når det gjelder Native vs Mobile applikasjonsløsninger er ikke dette et valg jeg trenger å ta med hensyn til oppgaven min, men jeg vil ta utgangspunkt i native for å svare best mulig på underproblemstillingen min og tilrettelegge for en best mulig brukeropplevelse.

Fotnoter:

 1. Mobile First (nedlastet 11. november 2011)
 2. Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift (nedlastet 29. februar 2011)
 3. Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift (nedlastet 29. februar 2011)
 4. Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift (nedlastet 29. februar 2011)