2.10 Oppsummering av Research og Analyse

Jeg har nå sett nærmere på innholdet jeg skal designe for, plattformene jeg skal designe på, hjelpemidler i denne prosessen og hvordan andre har løst lignende problemstillinger. Ut i fra dette har jeg gjort en del funn jeg nå vil oppsummere.

Wikipedia er en av verdens største informasjonskilder. Designmessig er det mange grep som kan tas for å sikre at denne informasjonskilden stadig er aktuell og får frem innholdet sitt bedre. Ved blant annet å fokusere mer på håndholdte enheter kan flere koble seg opp mot Wikipedia, og informasjonen her bli mer utnyttet. Da innholdet er hovedsakelig tekst-basert er det viktig å fokusere på lesbarhet for å få dette frem best mulig.

Typografi er her et viktig aspekt jeg vil fokusere spesielt på, da dette har mye å si for hvor lesbar og brukervennlig siden er på de forskjellige enhetene.
Et tydelig og fleksibelt grid blir også viktig for å kunne sortere og strukturere informasjonen på siden og for å hjelpe brukerne å navigere. Som et verktøy i det hele vil jeg blant annet benytte meg av koding for å prototype forskjellige versjoner slik at jeg lett kan prøve ut ulike løsninger på brukerne.

Et annet aspekt jeg vil se nærmere på er en «Mobile First» designstrategi Dette er et godt utgangspunkt ved at det tvinger meg som designer til å virkelig komme til kjernen av hva jeg ønsker å oppnå med designet mitt. Dette er et svært viktig utgangspunkt for å fortsette videre med løsningen for nettbrett. Jeg vil også se på forskjellen mellom smarttelefon og nettbrett i forhold til hvordan jeg kan utnytte de ulike plattformenes positive sider på best mulig måte.