3.1 Strategi

The designer has to ask and understand the answer to questions such as: Who is the audience, what is the context, when will the solution be encountered, how will the solution be used – and even why is the solution necessary.
Khoi Vihn / Ordering Disorder 1

I problemstillingen min spør jeg hvordan jeg kan formidle samme informasjon på ulike digitale plattformer. Dette, sammen med researchen og analysen, former strategien videre i prosjektet.

I researchen har jeg blant annet sett at Wikipedia fungerer på mange nivåer. Det er en kompleks gruppe av personer som bruker nettsiden, og det blir viktig å gi disse en bedre opplevelse når de leser artiklene. Gjennom prosessen med å forstå Wikipedia og forskjellige enheter, har det blitt tydelig at bruken av Wikipedia endres etter hvilken enhet eller skjerm som benyttes. Av den grunn har jeg delt prosjektet mitt inn i 2 enheter og målgrupper jeg vil konsentrere meg om. Jeg har laget egne kjernebegreper for hver av disse enhetene slik at hver av disse skal få et klarest mulig fokus.

En hovedstrategi jeg ønsker å benytte meg av i dette prosjektet er «Mobile First». Dette handler, som tidligere nevnt, om å designe først for den minste, håndholdte enheten for å gi en best og mest mulig fokusert brukeropplevelse uansett hvilken enhet du benytter.

Flater og Media

Smarttelefoner

I researchdelen så jeg at brukerne av smarttelefoner stort sett har med seg telefonen sin over alt. Dette er en personlig enhet, og de ønsker gjerne å sjekke noe de hørte på radio, noe de leste i avisen, sjekke fakta i en diskusjon de har med vennene sine eller lignende. Sannsynligheten er stor for at de ikke er hjemme og har tilgang til raskt internett over alt, hastighet er likevel et viktig aspekt. De trenger raske, korte svar, og er ikke så avhengige av kilder, rikt illustrerte bilder ol.

Samtidig har de en begrenset plass å navigere på. Skjermen passer inni håndflaten, og fingrene brukes for å navigere. De fleste har kamera på telefonen og dermed mulighet til å dele bilder. GPS er også innebygget slik at man dermed kan vite hvor brukerne holder til.

Målgruppe

Målgruppen for denne delen av prosjektet er brukere med smarttelefoner. I researchen fant jeg ut at de hovedsakelig er mellom 25 og 44 år gamle. 2 Disse kan derfor være et godt utgangspunkt for en målgruppe. De fleste av dem bidrar ikke på Wikipedia, men bruker det gjerne for raskt å sjekke fakta el.l.

Kjernebegrep:

 • Hurtighet
 • Fokus

Nettbrett

I researchdelen så jeg at brukerne av nettbrett ser på disse som en enhet som brukes innenfor husets fire vegger, og som de deler med flere. Brukerne her ønsker og forventer mer dybdeinnhold og opplevelser. Hastighet er her også viktig, men fordi de er hjemme kan man anta at de har tilgang på bredbånd og relativt raskt internett slik at innholdet kan være tyngre enn for smarttelefoner uten at det går utover hastigheten.

Brukerne har her større plass å navigere på, og mer tid til det også. Det er likevel viktig å være tydelig på hvor innholdet er, og hvordan dette kan finnes. Som smarttelefoner har nettbrettene også støtte for å dele bilder, GPS-lokasjon, gyroskop og lignende.

Målgruppe

Målgruppen for denne delen av prosjektet er brukere med nettbrett. I researchen fant jeg ut at dette hovedsakelig var middelaldrende personer som i større grad foretrekker å lese enn å se nyheter. 3 De fleste her bidrar heller ikke på Wikipedia, men bruker det gjerne for å sjekke informasjon på jevnlig basis.

Kjernebegrep:

 • Utforskende
 • Dybde

Kjernebegrep for begge plattformer

Selv om jeg skal fokusere på styrkene i hver plattform, er det viktig med en helhet over de forskjellige versjonene. Jeg har derfor satt opp 2 kjernebegrep som skal hjelpe meg med dette:

 • Enkelhet
 • Innhold
  Fokus på innhold

Visjon

En visjon er et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. 4 Dette er ikke nødvendigvis oppnåelig, men kan være noe å strekke seg etter. Jeg har en visjon om at min oppgave, ved å gjøre innholdet mer tilgjengelig og bedre presentert, skal gjøre at flere benytter seg av det rikholdige innholdet Wikipedia har å by på.

Mål

Mål er en ønsket tilstand på et fremtidig tidspunkt. 5 Det er noe vi kan styre mot. Disse deles hovedsakelig opp i to hovedtyper: kvalitative og kvantitative mål.

Kvalitative mål

Kvalitative mål er ikke tallfestede, men gjerne generelle mål. I oppgaven min har jeg et mål om å presentere innholdet på Wikipedia på en bedre og enklere måte. Jeg ønsker at innholdet skal fremstå som mer interessant, og at brukergrensesnittet blir mer intuitivt. Rent faglig har jeg et mål i denne oppgaven om å lære meg mest mulig om design for touchsensitive medier. Jeg ønsker også å se nærmere på brukertesting, og hvordan dette kan være et hjelpemiddel for meg som designer.

Kvantitative mål

Kvantitative mål er tallfestede, tydelige mål. Designmessig kan det i blant være vanskelig å definere kvantitative mål. Et mål som kan passe for prosjektet mitt er at Wikipedia på smarttelefoner skal bli raskere til å vise informasjon enn det er i dag. Jeg ønsker også at det skal bli raskere for brukeren å finne frem til akkurat den informasjonen vedkommende leter etter. Faglig sett har jeg som mål at jeg blir ferdig med oppgaven innen deadline, og at alt blir levert i tide.

Kommunikasjonsstrategi – Hva vil jeg kommunisere?

Jeg ønsker å få frem innholdet på Wikipedia i størst mulig grad. For at innholdet skal være i fokus, må brukergrensesnittet være intuitivt slik at brukeren ikke må tenke mye over hvordan han/hun skal få tak i den ønskede informasjonen. Dersom brukergrensesnittet er godt, blir det liggende i bakgrunnen slik at brukeren kan konsentrere seg om innholdet.

Oppsummering

For å svare på problemstillingen min, vil jeg fokusere på nettbrett og smarttelefoner og lage en tilpasset versjon av Wikipedia for hver av disse enhetene. Som ryggmarg for det hele vil jeg benytte flere av funnene jeg har gjort i research- og analysedelen av oppgaven min.

Fotnoter:

 1. Vihn, Khoi (2010) Ordering disorder: Grid Principles in web design. New Riders Press. Location 404
 2. US Smartphone Owners by Age (nedlastet 19. november 2011)
 3. How people use tablets and what it means for the future of news. Jornalism.org (nedlastet 17. november 2011)
 4. Visjon. Cappelendamm. (nedlastet 17.november 2011)
 5. Visjon. Cappelendamm. (nedlastet 17.november 2011)